eDownload.pl
Strona głównaDownloadArtykulyMapaSzukajKontakt
 
Poniedziałek, 17 Styczeń 2022
Ostatnio dodane pliki

Najnowsze artykuły

Kategorie plików
1. Bezpieczenstwo

2. CD Tool

3. Grafika

4. Gry

5. GSM

6. Internet

7. Multimedia

8. Sterowniki

9. Użytkowe


Statystyki
Gości online Gości online: 3
Użytkowników online Użytkowników online: 0
Dzisiaj odwiedzin: 213
Ogólnie odwiedzin: 14,668,345
Dzisiaj odsłon: 218
Ogólnie odsłon: 19,554,118

Partnerzy
gry

Download


Download » Narzędzia » Defragmentacja

Diskeeper 10 Professional Edition

Bardzo dobry program przeznaczony do defragmentacji (procesu pozwalającego znacznie przyspieszyć odczyt danych z dysku). Główną zaletą pakietu jest wysoka szybkość i skuteczność Jest zdecydowanie wydajniejszym rozwiązaniem niż programy dostarczane wraz z systemem. Może defragmentowaćdyski do maksymalnej pojemności 4 TB (technologia Exclusive Terabyte Volume Engine (TVE)). Diskeeper posiada rozbudowane opcje konfiguracyjne i działa w trybie "Set It and Forget It" (Skonfiguruj i Zapomnij). Program jest łatwy w obsłudze i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych w trakcie procesu defragmentacji. Ponadto sam pamięta o wykonaniu zaplanowanych zadań.

G?ÓWNE ZALETY I FUNKCJE PROGRAMU


Wydajny silnik defragmentacyjny

Diskeeper zosta? wyposa?ony w opatentowany, wielostopniowy silnik o zwi?kszonej pr?dko?ci, który dzia?a 300-500% szybciej ni? defragmentatory dostarczane wraz z systemem. Dzi?ki pracy w tle, Diskeeper nie przeszkadza u?ytkownikowi - w zasadzie jest on tak szybki i wydajny, ?e jego aktywno?ci mo?na nawet nie zauwa?y?.


?atwa konfiguracja i u?ytkowanie

"Set It and Forget It" (Skonfiguruj i Zapomnij). Diskeeper utrzymuje komputer w prawid?owym stanie zupe?nie samodzielnie, nawet wtedy, gdy u?ytkownik aktualnie na nim pracuje. Wystarczy zainstalowa? Diskeeper i ustali? harmonogram, a poziom fragmentacji b?dzie na bie??co monitorowany w tle.


Ulepszone i elastyczne planowanie

Diskeeper udost?pnia szereg opcji harmonogramu takich jak planowanie na dowolny dzie? i godzin?, tryb wygaszacza ekranu i wyj?tkowy tryb SmartScheduling, który dynamicznie planuje defragmentacj? dopasowuj?c si? do zwyczajów u?ytkownika i stopnia u?ycia komputera.


FragShield

Fragmentacja tablicy MFT (Master File Table, wirtualnego "spisu tre?ci" dysku) i pliku stronicownia (dyskowe rozszerzenie pami?ci RAM) powoduje awarie, "zamro?enia" i blokady systemu. FragShield zapobiega fragmentacji tych krytycznych obszarów eliminuj?c tym samym g?ówn? przyczyn? powy?szych objawów.


Defragmentacja podczas uruchamiania systemu

Niektóre pliki (w??czaj?c MFT w Windows NT/2000 i plik stronicowania w NT/2000/XP) nie mog? by? bezpiecznie defragmentowane w trakcie pracy systemu. Diskeeper 9 potrafi defragmentowa? te pliki podczas uruchamiania systemu z zachowaniem bezpiecze?stwa i stabilno?ci.


I/O Smart

Technologia I/O Smart - czuwa nad defragmentacj? i wstrzymuje j?, gdy inna aplikacja lub proces wymaga dost?pu do dysku. I/O Smart daje tak?e pewno??, ?e defragmentacja programem Diskeeper nigdy nie spowolni zamykania systemu - w rzeczywisto?ci jest ona praktycznie niezauwa?alna.


Tryb wydajno?ci plików

Fragmentacja jedynie kilku szczególnie du?ych plików mo?e w najwi?kszym stopniu spowolni? system. Nowy tryb wydajno?ci plików lokalizuje takie w?skie gard?a i natychmiast defragmentuje je w celu uzyskania wzrostu wydajno?ci.


W pe?ni konfigurowalne tryby defragmentacji

Diskeeper pozwala na skonfigurowanie priorytetu procesu (tzn. ilo?ci czasu procesora wykorzystywanego przez program obok innych dzia?aj?cych aplikacji) i metody defragmentacji (maksymalna wydajno?? dysku, szybka defragmentacja, wydajno?? plików, konsolidacja wolnego miejsca). Diskeeper umo?liwia utworzenie do dwóch harmonogramów do jednego woluminu, ka?dy z w?asnym priorytetem i metod? defragmentacji.


Rozszerzony widok wydajno?ci

Interfejs programu Diskeeper zawiera diagramy, które dok?adnie ilustruj?, o ile spada wydajno?ci systemu na skutek fragmentacji na danym komputerze. Wyposa?ony jest te? w now? Map? wydajno?ci umo?liwiaj?c? szybkie podgl?d ogólnegu stanu fragmentacji ka?dego dysku.


Tryb oszcz?dzania energii dla notebooków

Diskeeper posiada tryb oszcz?dzania energii, który zawiesza defragmentacj? w tle, kiedy system pracuje na bateriach.


Diskeeper 10.0 Build 608
Program służący do defragmentacji danych na dysku. Diskeeper jest  szybki w swoim działaniu, oferuje wysoki jpoziom oraz skuteczność przeprowadzonych działań. Ograniczeniem jest niestety defragmentowanie dysko do pojemnoci 512GB.

JkDefrag 3.34 x64

Dzięki tej aplikacji, będziemy mogli w bardzo prosty sposób dokonać defragmentacji naszego dysku twardego. Program zapewnia bardzo przyzwoity interfejs oraz pomoc, dzięki której każdy użytkownik poradzi sobie z defragmentowaniem dysku. Dodatkowo program może być uruchamiany w postaci wygaszacza ekranu, oraz ma możliwość wyłączenia komputera po wykonaniu operacji.Szukaj
 
Szukaj na stronie
 
 

Ankieta
 
Jakiej przeglądarki internetowej używasz?
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Maxthon
Flock
Inna :)
 
 

Najczęściej ściągane