100 mln złotych kary za neostradędodał Admin
2006-09-25 19:14:45
Newsy ze świata programówPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podpisała dziś decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską karę w wysokości 100 milionów złotych płatną do budżetu Państwa.

Kara została nałożona w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi nieuprawnionego wiązania oferty usług dostępu do Internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych. Sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym wiązanie ofert prowadziło do naruszenia przepisów nakładających na TP, jako operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową, obowiązku kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia, według przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów zrozumiałych dla użytkowników.

Ceny za usługi neostrada tp oraz wysokość abonamentu telefonicznego mogłyby zostać ustalone według tych kryteriów w sytuacji, gdyby TP rozdzieliła świadczenie tych usług, zaprzestając uzależniania świadczenia jednej usługi (neostrada tp) od zawarcia umowy o świadczenie innych usług (usług telefonicznych). Praktyka stosowana przez TP została uznana za sprzeczną z Prawem Telekomunikacyjnym, zgodnie z którym dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy o świadczenie innych usług .
adres newsa: http://www.edownload.pl/News-Wiecej-79.html  


Wróć · Drukuj